PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Verlang je om te functioneren vanuit zelfvertrouwen en authenticiteit? Wil je ondernemend zijn en beter omgaan met teleurstellingen en conflicten? Wil je stevig in je schoenen staan en tegelijkertijd in verbinding blijven met anderen? Wil je je kwaliteiten en valkuilen beter leren kennen? Wil je keuzes maken die recht doen aan je eigen drijfveren en talent?

Het maken van keuzes

Persoonlijk leiderschap gaat over het maken van keuzes om zo vanuit je missie effectief om te gaan met veranderingen en uitdagingen. Uitdagingen zijn spannend en kunnen veel van je vragen, waardoor je in jouw specifieke valkuilen terechtkomt. Dan ben je misschien ontevreden over je eigen prestaties en rol of juist over die van anderen. Of je wilt graag samenwerken, maar staat er in de praktijk alleen voor. Of je zou graag willen functioneren vanuit kracht, rust, gelijkmoedigheid en betrokkenheid, maar je voelt je na een dag werken juist leeg en uitgeput?

Persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling

Uit verschillende onderzoeken[i] blijkt dat in optimaal functionerende organisaties de soft skills van de medewerkers en met name bij het management beter zijn ontwikkeld. Iedereen in de organisatie werkt vanuit een gedeelde visie en vanuit gezamenlijke drijfveren. Daarbij voelt het aan alsof de organisatie zichzelf steeds opnieuw kan uitvinden. Medewerkers zijn niet gericht op controle maar op het optimaal functioneren van iedereen. Zo wordt het geheel meer dan de som der delen. In de trainingen wordt het gedachtegoed van organisatieadviseur Wouter Hart dat verwoord staat in het boek “verdraaide organisaties”[ii] toegepast. Vanuit zijn analyse van florerende organisaties zijn parallellen te trekken met betrekking tot de inrichting van het brein van mensen die goed in hun vel zitten. 

Optimaal functioneren
Hoe functioneer je meer vanuit flow en verbinding met jezelf en je omgeving? Wil je kwaliteiten leren kennen en wil je leren om vanuit je eigen drijfveren te functioneren? Door onze trainingen leer je authentieke keuzes te maken. Je leert effectief omgaan met teleurstellingen en conflicten. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes en tegelijkertijd in harmonie in interactie staan met je omgeving. Je leert effectief om te gaan met uitdagingen en veranderingen. Je leert ondernemen vanuit zelfvertrouwen.

Interessante literatuur

[i] Dr. André A. de Waal MBA, The characteristics of a High Performance Organisation – January 2010 -, Center for Organizational Performance, the Netherlands
Carol Kershaw, Bill Wade, (2011) Brain Change for Optimal Leadership. Biofeedback: Fall 2011, Vol. 39, No. 3, pp. 105-108.

[ii] Wouter Hart, Verdraaide organisaties, november 2012

De trainingen kunnen zich toespitsen op doelen zoals:

  • Talentontwikkeling vanuit je drijfveren
  • Communicatie en samenwerking
  • Focus
  • Zelfvertrouwen