Omgaan met ontwikkelstoornissen

Heb je last van ontwikkelstoornissen zoals ADHD, ADD, dyslexie, of een stoornis in het autisme spectrum? Wil je daarin verbetering of leren daar anders mee om te gaan? Heb je het idee dat je brein informatie niet goed verwerkt en wil je dit verbeteren?

Leren omgaan met de manier waarop je bent

Een speciaal thema vormen de ontwikkelstoornissen zoals ADD, ADHD, autisme, dyslexie etc. Hierdoor kun je geremd worden in je ontwikkeling. Veel ontwikkelstoornissen hebben een neurologische basis. De hersenen zijn dan niet goed in staat visuele of auditieve informatie te verwerken of te integreren. Door bijvoorbeeld de eisen op school en samenleving of doordat er met onbegrip wordt gereageerd op hoe je bent, kan je met een ontwikkelstoornis nog verder in de problemen raken. In de behandeling is het niet altijd mogelijk de breinfunctie volledig te verbeteren, maar de behandeling richt zich ook op het leren omgaan met de manier waarop je bent.

Ontwikkelstoornissen die met breintrainingen goed te behandelen zijn

ADD & ADHD

Attention Deficit Disorder (ADD) uit zich in een sterk gebrek aan concentratie. Bij Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) wordt dit gebrek aan concentratie gecombineerd met lichamelijke onrust en impulsiviteit. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de mensen met ADHD last heeft van bijkomende problemen, zoals depressies of angststoornissen. Het effect van breintraining bij ADHD is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Onderzoek heeft ook aangetoond dat breintraining een effectief en veilig alternatief is voor medicijnen als Concerta en Ritalin.[i] Door hersengolfpatronen te harmoniseren kunnen de symptomen van ADD en ADHD door breintraining verminderen of zelfs verdwijnen.

Dyslexie & dyscalculie

Mensen met dyslexie hebben moeite met het automatiseren van het lezen en/of het spellen van woorden. Bij dyscalculie heeft de persoon moeite met rekenen. Bij zowel dyslexie als dyscalculie functioneren bepaalde centra in de hersenen niet goed of is er een gebrek aan communicatie tussen belangrijke hersengebieden. Met behulp van breintraining kunnen die specifieke hersengebieden worden getraind waardoor ze beter functioneren.[ii]

Autisme

Hoewel het autistisch spectrum verschillende aandoeningen kent, vertonen die aandoeningen een aantal duidelijke overeenkomsten. Zo zijn er vaak problemen met sociale interactie, problemen met verbale en non-verbale communicatie en is er weerstand tegen verandering. In de meeste gevallen vertonen de hersenen niet voldoende flexibiliteit en is er sprake van een verminderde communicatie tussen de linker- en rechterhersenhelft. Met breintraining verdwijnen autistische stoornissen niet, maar het gedrag en het gevoelsleven kunnen wel sterk verbeteren.[iii]

Interessante literatuur

[i] Bij ADHD en gebruik van methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Medikinet): 1. Barry et. al.  Clinical Neurophysiology 114 (2003) 171 – 183. Review. 2. Hermens et. al. International Journal of Psychophysiology.  58 (2005) 21 -33. – effect van metyhlfenidate op ADHD- patiënten

[ii] Marinus H. M. Breteler,1,2 Martijn Arns,3 Sylvia Peters,2,4 Ine Giepmans,2 and Ludo Verhoeven2, Improvements in Spelling after QEEG-based Neurofeedback in Dyslexia: A Randomized Controlled Treatment Study.; Appl Psychophysiol Biofeedback. 2010 Mar; 35(1): 5–11. Published online 2009 Aug 27. doi:  10.1007/s10484-009-9105-2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2837193/

[iii] Robert Coben, PhD; Ilean Padolsky, PhD, Assessment-Guided Neurofeedback for Autistic Spectrum Disorder.; Journal of Neurotherapy, Vol. 11(1) 2007;
http://www.aboutneurofeedback.com/conditions/autism-aspergers/abstract-dr-coben-major-gains-with-asd-using-assessment-guided-neurofeedback/