EMOTIONELE BALANS EN TRAUMAVERWERKING

Ervaar je emoties soms als hinderlijk of laat je je erdoor meeslepen of heb je geen contact meer met emoties? Spelen traumatische ervaringen je nog steeds parten? Wil je anders omgaan met emotionele problemen zoals angst, woede, neerslachtigheid?

Emoties

Emoties zijn goed, noch slecht. Toch kunnen ze hinderlijk zijn: bijvoorbeeld als je je laat meeslepen door je boosheid, angst of verdriet. Ook kan het zijn dat je niet meer in contact staat met jezelf. Emoties hebben dan invloed op je geluk, je kwaliteit van leven en de communicatie met anderen. Niet de emoties zelf, maar de manier waarop we ermee omgaan bepaalt of ze ons in de weg staan of juist helpen. Vind je bijvoorbeeld dat je sommige emoties niet moet hebben, zoals boosheid, paniek of jaloezie en probeer je die te onderdrukken? Word je soms meegesleept door je emoties, waardoor je dingen doet of zegt waar je later spijt van hebt? Of voel je juist weinig en is je leven vlak geworden?

Onze trainingen

De trainingen spitsen zich toe op het beter omgaan met stemmingsproblematiek en emotionele problemen zoals angst, depressieve gevoelens of woede en helpen bij het verwerken van onderliggende trauma’s. Deze trainingen zijn ook goed inzetbaar voor onverwerkte trauma’s en PTSS. Het brein maakt geen onderscheid tussen trauma’s die je zelf hebt meegemaakt of trauma’s waarvan je getuige bent geweest. Beide zijn behandelbaar. Door breintraining worden die gebieden in het brein waarin herinneringen worden opgeslagen getraind zodat je vanuit ontspanning kunt leven.

De trainingen geven een alternatief voor medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van psychofarmaca door trainingen kan worden voorkomen of verminderd[ii]. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat medicijnen een uitwerking op het brein hebben die tijdelijk rust geven, maar op den duur de werking van het brein verstoren en de mogelijkheid om je eigen proces op te pakken tegenwerken[iii]. Ook zijn er kritische geluiden die aantonen dat bepaalde onderzoeken over het gebruik van psychofarmaca mogelijk beïnvloed zijn door commerciële belangen.

Hoe vind jij je emotionele balans? Hoe kun je anders omgaan met emoties? Hoe kun je ze een plek geven in je leven? Hoe kun je een plek geven aan het oud zeer dat die emoties oproept en heeft geconditioneerd? Door onze trainingen helpen we je nieuwsgierig en open naar je emoties te kijken en die toe te laten zoals die zich in het hier en nu voordoen. Je leert door je conditionering heen te kijken en je uiteindelijk je ervan te ontdoen. Je leert vrij en zonder oordeel te kijken naar je emoties. Je leert zien hoe denkpatronen emoties in de weg kunnen staan en je leert door belemmerende overtuigingen heen te breken.

De trainingen zijn geschikt voor verschillende doelen:

 • Traumaverwerking en PTSS[i]
 • Depressie en stemmingsproblematiek
 • Angststoornissen
 • Onbeheersbare woede en woedeaanvallen
 • Het onder controle zetten van emoties of het niet kunnen toelaten van emoties

 

 

Interessante literatuur

[i] Nicholson AA et. al.  Alpha oscillation neurofeedback modulates amygdala complex connectivity and arousal in posttraumatic stress disorder, Neuroimage Clin. 2016 Jul 14;12:506-516.

[ii] Diverse artikelen laten zien dat Neurofeedback een alternatief biedt voor medicijnen vooral op het gebied van ADHD, depressie, angststoornis en OCD.:

Applied Psychophysiology and Biofeedback, Vol. 30, No. 4, December 2005  (© 2005) DOI: 10.1007/s10484-005-8422-3 Neurofeedback: An Alternative and Efficacious Treatment for Attention Deficit Hyperactivity Disorder Daniel J. Fox,1,3 David F. Tharp,1 and Lydia C. Fox2

Nezla S Duric et. al. Neurofeedback for the treatment of children and adolescents with ADHD: a randomized and controlled clinical trial using parental reports, BMC Psychiatry 2012 12:107; DOI: 10.1186/1471-244X-12-107; ©  Duric et al.; licensee BioMed Central Ltd. 2012, zie: http://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-244X-12-107

Mike Cohen, Ange Love; Does neurofeedback reduce the use of psychiatric or neurologic medications?   Based on a survey with over 200 health professionals, most reported:

 • more than half their neurofeedback clients start neurofeedback while taking one or more medications.
 • after a series of neurofeedback training (a minimum of 20 sessions, but it could be much more) about 75% of their clients report reduced use of medications.

Hammond, D.C. Neurofeedback Treatment of Depression and Anxiety; J Adult Dev (2005) 12: 131. doi:10.1007/s10804-005-7029-5
A robust body of research documents that there are biological predispositions that often exist for depression, anxiety, and obsessive–compulsive disorder. However, new research has shown that medication is only mildly more effective than placebo in the treatment of these problems. In treating these conditions, neurofeedback (EEG biofeedback) may offer an alternative to invasive treatments such as medication, ECT, and intense levels of transcrancial magnetic stimulation. This paper reviews the neurofeedback literature with these problems, finding particularly positive research support for the treatment of anxiety disorders. New findings on the neurofeedback treatment of depression are presented.

[iii] Bij ADHD en gebruik van methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Medikinet):

 • Barry et. al.  Clinical Neurophysiology 114 (2003) 171 – 183. Review
 • Hermens et. al. International Journal of Psychophysiology.  58 (2005) 21 -33. – effect van metyhlfenidate op ADHD- patiënten

Bij stemmingsproblemen (depressie) en gebruik van SSRI’s of SNRI’s:

 •  Wayne et. al. Brain Struct Funct 2008
 • Dumont et. al. British Journal of Clinical Pharmacology 2005 review.

Bij angst en gebruik van Benzodiazepinen:

 • Gerez et. al. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016