DUURZAME INZETBAARHEID

Wil je je bezinnen op een rol die past bij je leeftijd? Heb je even een pauze in je carrière nodig? Lukt het je niet meer om mee te doen met de ratrace? Wil je je schat aan ervaring en inzichten op een natuurlijke manier inzetten en beschikbaar maken voor anderen?

Het brein blijft ontwikkelen

40
Wetenschappelijk is aangetoond dat het brein van mensen tot 40 jaar goed in staat is op hoog niveau te presteren. Het brein is dan vooral goed in snelle verwerking van input, snel beslissingen nemen, hoge concentratie en hoge mentale flexibiliteit. Na je 40ste is die prestatie steeds minder goed leverbaar, maar is het brein steeds meer gericht op inzicht, wijsheid, oordeelsvorming, zelfkennis en emotionele stabiliteit, sociale en communicatieve vaardigheden, afwegingen maken in een breder perspectief. Uit bijgaande afbeelding blijkt dat de piek van die groei van het brein ligt op je 70e levensjaar. Dat betekent dat je je boven de 40 moet bezinnen op je inzetbaarheid en een nieuwe rol. [i]

Afnemende vermogens:
Verwerkingssnelheid, leertaken uitvoeren, werkgeheugen, mentale omschakeling, nieuwe feiten of procedures leren, snel beslissen

Toenemende vermogens:
Zelfstandige oordeelsvorming, zelfkennis en emotieregulatie, sociale en communicatieve vaardigheden, effectieve besluiten nemen, brede perspectieven kunnen hanteren en tegenstellingen overbruggen, patroonherkenning, post-rationele intuïtie

Training

Duurzame inzetbaarheid betekent dat zowel organisaties als werknemers zich moeten buigen over de vraag hoe werkenden zich tijdens hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen, zodat ze hun hele loopbaan, tot rond hun 67e en liefst ook nog daarna, productief zijn en zichzelf dienstbaar kunnen maken aan de samenleving. Vaak is de insteek negatief: niet meer mee kunnen doen met de ratrace; de veranderingen niet meer bij kunnen benen; verouderde kennis en vaardigheden. We gaan daarbij voorbij aan de specifieke talenten van senioren. De vraag is: hoe kun je juist in de hedendaagse samenleving een bijdrage leveren die recht doet aan je ervaring, talent en senioriteit?

Interessante literatuur

[i]  Tom Luken, De ontwikkeling van brein en persoon bij het ouder worden. M&O November/december 2012. Dit artikel geeft een goede samenvatting van de huidige kennis en doet aanbevelingen voor beleid. Voor het gehele artikel klik hier

Houben, P.P.J. Levensloopbeleid – Maarssen : Elsevier, 2002
Goldberg, E. ” The Wisdom Paradox”  New York : Gotham Books, 2005
Goldberg, E. – The New Executive Brain: Frontal Lobes in a Complex World. – New York : Oxford Press, 2009

De ontwikkeling van het rijpere brein kan ondersteund worden met trainingen. Door onze trainingen oriënteer je je op je nieuwe rol en maak je het brein klaar daarvoor. Je leert je oude rol en successen los te laten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Je vindt inspiratie om anderen te inspireren. Je leert je kwaliteiten vanuit gelijkmoedigheid en senioriteit neer te zetten. Je leert balans te houden en effectief om te gaan met veranderingen.

 

BewarenBewaren