Algemene voorwaarden Stichting Flowing Mountains

Samen vinden van een oplossing
Mocht je op enige manier ontevreden zijn of over de (inhoud van de) door Flowing Mountains georganiseerde activiteiten, ben je niet in staat aan je verplichtingen te voldoen of heb je een ander aan ons verbonden probleem, verzoeken wij je contact met ons op te nemen. Wij doen hetzelfde. Mochten wij door een overmachtssituatie tijdelijk niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen zullen wij contact met je opnemen met als doel tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Voor wie zijn de algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die deelneemt aan een door of namens Flowing Mountains georganiseerde activiteit.

Gezondheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Let hierop! Hou de grenzen van je eigen kunnen in de gaten. Heb je klachten over je gezondheid of heb je twijfels of het verantwoord is deel te nemen aan de activiteiten van Flowing Mountains, meld dit dan aan de begeleider, trainer of coach, zodat deze je adequaat kan adviseren en met je klachten rekening kan houden. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een zwangerschap of psychische klachten.
Als je gedurende een activiteit met meerdere bijeenkomsten geestelijk of lichamelijk ziek wordt, waardoor het niet mogelijk is om de activiteit voort te zetten of moet je meerdere bijeenkomsten missen, horen wij dit graag van je. Dan vinden we hier samen een oplossing voor.

Vertrouwelijkheid
Vanzelfsprekend gaan wij strikt vertrouwelijk om met alle door jou gedeelde informatie en zullen wij deze niet met een derde delen, tenzij jij daar toestemming voor geeft of de rechter ons dat beveelt.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Deelname aan de door of namens Flowing Mountains georganiseerde activiteiten geschiedt volledig op eigen risico. Wij spannen ons in om je zo goed mogelijk te helpen en begeleiden en faciliteren het proces. Je bent zelf verantwoordelijk voor de invulling en het resultaat van het proces.
Flowing Mountains kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures, geestelijke of andersoortige schade die ontstaan zijn tijdens of ten gevolge van deelname aan de bedoelde activiteiten. Als een rechter van mening is dat wij toch aansprakelijk zijn, beperken wij dit tot de directe schade.
Flowing Mountains is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen.

Inschrijving, betaling en annulering
Je schrijft je in voor deelname aan de betreffende volledige activiteit. Tijden en tarieven staan vermeld op de website of zijn in de offerte verstrekt en zijn inclusief (eventueel verschuldigde) BTW. Na inschrijving ben je verplicht tot betaling. Annulering van cursussen kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang. Annulering van een individuele trainingssessie kan tot uiterlijk twee dagen voor aanvang. We verzoeken je om het bedrag op het aangegeven tijdstip aan ons te voldoen (bij groepstrainingen voorafgaand aan de training en bij individuele trainingen twee weken na de factuurdatum), tenzij voor een specifieke activiteit anders wordt afgesproken.

Mocht betaling uitblijven en we niet onderling tot een oplossing kunnen komen, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven en de in de ‘Wet normering buitengerechtelijke incassokosten’ opgenomen kosten in rekening te brengen.