There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle

- Albert Einstein -

Mindfulness is een zeer succesvolle methode om je balans weer te vinden en beperkende overtuigingen en hinderlijke gevoelens te doorbreken. Door het beoefenen van mindfulness ga je beter in je vel zitten en verandert je leven van binnenuit. Door het beoefenen van mindfulness leren we minder reactief te zijn. We worden ons meer bewust van hoe we met onszelf en anderen omgaan. We worden ons bewuster van onze emoties en gedachten in plaats van ons erdoor te laten meesleuren. Mindfulness kan ons een rijker leven geven en leert ons om te gaan met wat we op onze weg tegenkomen, of dat nu plezierig, onplezierig of neutraal is. We raken bevriend met alles wat zich aandient, wat het ook is. Mindfulness gaat uit van de gedachte dat je je eigen leermeester bent. Je leert luisteren naar jezelf en de signalen van je lichaam. Door het beoefenen van mindfulness voel je je steeds vrijer in de keuzes die je wilt maken. Het is een erkende methode voor stressreductie, emotionele balans, vermindering van depressie en angst en het hanteren van pijn en ziekte.

MINDFULNESS BEGRIJPEN

Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden, op het werk - let maar eens op hoe vaak we op routine draaien terwijl de geest bezig is met zaken uit verleden en toekomst. We zijn niet aanwezig in het hier en nu en reageren vanuit automatische patronen, waardoor we geen vat hebben op veranderingen. Toch kennen we allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn: de adembenemende zonsondergang, prachtige muziek of een intense ervaring zoals de geboorte van een kind. Door het beoefenen van mindfulness leer je opmerkzaam te zijn. Mindfulness betekent: bewust gewaar zijn van de ervaring van moment tot moment zonder oordeel zodat je je bewust kunt zijn van je huidige ervaring. Zo kun je in het leven staan van moment tot moment, met openheid. Er komt dan als vanzelf ook weer ruimte om te genieten. Onze geest is stil, we zijn een en al aandacht. We kunnen de rijkdom van het moment proeven. Mindfulness is de sleutel tot het hier en nu. Waar je aandacht is, daar ben je.

WAT GA JE LEREN

Only from the heart you can touch the sky

- Rumi -

Mindfulness leert je zonder oordeel naar je eigen ervaringen te kijken, jezelf te onderzoeken en scherper je eigen waarden en valkuilen te onderscheiden. Je zult beter omgaan met successen en teleurstellingen. Je bent beter in staat om te gaan met negatieve emoties en minder reactief om te gaan met negatieve gebeurtenissen. Mindfulness leert je ook hoe je jezelf kunt zijn en contact kunnen maken met je innerlijke energiebron, ook als je het even moeilijk hebt. Hierdoor leer je obstakels om te zetten in kansen en mogelijkheden. Door aandachtig te luisteren naar je eigen gevoel leer je ook beter naar anderen te luisteren en respectvoller met anderen om te gaan, waardoor er meer betrokkenheid ontstaat en je meer in contact staat met anderen in je omgeving. Je zult je beter kunnen concentreren, waardoor je met meer aandacht kunt werken en meer plezier in het leren krijgt. Ook zal je minder snel afgeleid worden door storende gebeurtenissen, spannende situaties en moeilijke sociale interacties. Mindfulness helpt je bij het omgaan met stress, spanningen, prestatiedruk, gevoelens van onrust of onveiligheid en leert je stap voor stap voorbij je mentale afweer te kijken en afscheid te nemen van gewoonten en ingesleten patronen die je blik op de werkelijkheid en op wie je bent vertroebelen. Daarnaast kan mindfulness worden ingezet om meer duidelijkheid te krijgen omtrent vragen over talent, identiteit, autonomie, zingeving etc.

DSC_0013-

ONZE TRAININGEN

Groepstraining

Mindfulness is een praktische methode, die iedereen kan leren en toepassen. De mindfulness-training bestaat uit een helder opgebouwd programma met eenvoudig praktische oefeningen. Er wordt gewerkt met aandachts- en visualisatieoefeningen, yoga of qi gong (bewegingsoefeningen) en je leert de beginselen van zit- en loopmeditatie.
Een groepstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee tot tweeënhalf uur.

Kosten:
€ 330,- particulier
€ 400,- als werkgever betaalt
€ 270,- studenten en mensen met een bijstandsuitkering.

SCHRIJF JE IN

Praktisch

De trainingen zijn inclusief:
8 trainingsavonden, cd’s om thuis mee te oefenen, een reader met oefeningen voor thuis en een of twee coachingsgesprekken (op aanvraag).

Individuele training

Misschien vind je het prettiger om individueel een training te volgen? Dat kan. De voordelen van een individuele mindfulness-training zijn dat er veel aandacht is voor jouw persoonlijke proces en dat we sessies kunnen inplannen aan de hand van jouw agenda.
De individuele mindfulness-training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur.

Kosten:
€ 650,- particulier
€ 780,- als werkgever betaalt
€ 575,- studenten en mensen met een bijstandsuitkering.

SCHRIJF JE IN

Voorwaarden

Maak na inschrijving het van toepassing zijnde bedrag voor aanvang van de cursus over op bankrekening NL53 TRIO 0197 9176 90 t.n.v. “Stichting Flowing Mountains”. Voor alle trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Vergoedingen

Sinds 2015 geven sommige verzekeraars een vergoeding voor mindfulness bij burn-out klachten in het aanvullende pakket. Ook in andere gevallen wordt er soms een vergoeding verstrekt.

Voorwaarden: de MBSR of MBCT moet gegeven worden door mindfulnesstrainers die VMBN lid categorie 1 zijn. Ook moet de deelnemer een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts hebben. De verwijsbrief kan de deelnemer samen met de factuur van de trainer meesturen naar de verzekeraar.

Op www.zorgwijzer.nl staat een overzicht van zorgverzekeraars die in 2017 een (deel van) mindfulnesstraining vergoeden.

Eric van den Berg is bij de VMBN geregistreerd als een Categorie 1 Trainer. Vergoedingen zijn dus mogelijk.

 

Andere mogelijkheden:

Worden de kosten niet door een ziektekostenverzekering vergoed, probeer dan ander mogelijkheden zoals:

  • Uw werkgever
  • Arbodienst
  • UWV
  • Gemeente
  • Arbeidsre-intergratie

ACTUELE TRAININGEN

Inschrijfformulier

Door het invullen van dit inschrijfformulier verklaart ondergetekende zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Ik schrijf mij in voor: